Top searched
Results (0)
People have been having the initials of the Three Kings: Caspar, Melchior and Balthazar – inscribed on the doors of their house on 6 January for over a century. This is actually an abbreviation of the Latin inscription “Christus mansionem benedicat”, which means “Let Christ Bless this House”. The magi were named on the basis of a medieval legend.

K + M + B or a Deluxe Three Kings carol

Mgr. Jana Höger
06.Jan 2018
+ Add on Seznam.cz
1 minute
Three Kings

A deluxe story in the light of a star 

Whatever the meaning of these letters, it is linked to a folk tradition and this is linked to the even older event in Bethlehem, when the magi from the east came to honour the small child born in a manger, the little Baby Jesus. They were led by the light of the extravagant comet to the site of his birth and the little child received valuable gifts from them in the form of gold, myrrh and frankincense. 

Caspar, Melchior and Balthazar
Three Kings
Three Kings and his comet

K + M+ B

Tak je pojmenovává Petr Comestor z pařížské Sorbonny ve 12. století a v našich zeměpisných šířkách má Tříkrálová koleda stoletou tradici. Děti převlečené za tři krále, mající papírovou korunku, dlouhý bílý plášť, a třetí král černé tváře, chodí dům od domu s koledou. S milou písní na rtech potěšit srdce poslouchajících, napsat na veřeje domu či okna iniciály K + M + B a rok. Původně však v průvodu chodili dospělí s knězem, který vykuřoval obydlí a světil vodu.

Tento pěkný zvyk přetrval do dnešních dnů, v něčem se však pozměnil. Koledníci dříve dostávali malou výslužku v podobě drobných sladkostí či ovoce. V současnosti je tento svátek Tří králů spojován s charitativní činností, kdy koledníci vybírají peníze na nějakou dobročinnou či záslužnou činnost.

Luxusní vila na Hanspaulce 940m
Luxusní vila na Hanspaulce 940m, Praha 6

Vždyť v srdcích každého z nás doznívá ten vánoční čas, jsme plni radosti z dárků, posilněni luxusní stědrovečerní tabulí. Mnozí pak čekají na 6. ledna, aby odstrojili stromeček a s radostí očekávali nové luxusní zítřky. 

Did you like the article?
Discussion 0 Enter discussion